وکیل آباد

فرم ثبت اطلاعات کارت ویزیت

کارت ویزیت با اندازه و فرمت استاندارد چاپ شودمایلم جنس یا اندازه کارت ویزیت را تغییر دهم

طی جشنواره بهاره «وکیل آباد»، یک بسته کامل کارت ویزیت به مشتریان جدید اهدا می‌شود.


  • این بسته، شامل طراحی کارت ویزیت و چاپ 1000 کارت ویزیت سلفون مات یک رو (اندازه استاندارد 9 در 5 سانتیمتر) است.
  • آدرس سایت شما در وکیل آباد و لینک QRCode با لینک مستقیم به سایت شما در کارت ویزیت درج می‌شود.
  • در صورتی که مشتری «وکیل آباد» هستید، برای ثبت اطلاعات کارت ویزیت، فرم روبه رو را تکمیل کنید:
شما همچنین می‌توانید اندازه و جنس کارت ویزیت خود را تغییر دهید.
(ما‌به‌التفاوت قیمت محاسبه می‌شود.)

مشاهده تعرفه قیمت کارهای چاپی