وکیل آباد

فرم استخدام طراح وب و کارشناس پشتیبانی وب سایتنام و نام خانوادگی

تاریخ تولد

شماره موبایل

آدرس منزل

آدرس ایمیل

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تاهل
مجردمتاهل

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

در حال حاضر دانشجو هستید؟

نحوه آشنایی با استارتاپ وکیل آباد

لطفا توضیحاتی در مورد تخصص‌های خودتان بیان بفرمایید.

سوابق کاری.